Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Kaşlılar Şişman
Dersin Amaçları 1.Sayma kavramını sunmak
2.Olasılık kavramını sunmak
3.Olasılık kavramının temel elemanlarını sunmak
4. Olasılığın istatistikte bir araç olarak nasıl kullanıldığından öğrenciyi haberdar etmek.
Dersin Tanımı Sayma Teknikleri, Olasılık Kavramı, Olasılık Fonksiyonu, Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,
Bernoulli, Binom, Poisson Dağılımları, Eksponansiyel, Gamma, Normal Yoğunluk
Fonksiyonları, Çok Boyutlu Rastlantı Değişkenleri, Estimatör Kavramı ve Özellikleri,
Maksimum Olabilirlik Estimatörü, Hipotez Testi, Ki-Kare Testi, t Testi, F Testi,
Korelasyon Teorisi.
Dersin Çıktıları 1. Sayma teknikleri hakkında bilgi sahibi olacak
2. Bilimsel açıdan olasılığın ne olduğunu kavrayacak
3. Olasılığın temel elemanları ile kaşılaşacak ve bunları kullanmayı öğrenecek
4. İstatistiğin temel elemanları ile tanışacak
5. Bir probleme istatistik açısından nasıl bakılacağını öğrenecek
6. Gerektiğinde istatistiği bir araç olarak kullanabilecek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Johnson, Richard Arnold; Miller, Irwin; Freund, John E., 2011. Miller and Freund's Probability and Statistics for Engineers Prentice Hall.
• Freund, J.E., 1992. Mathematical Statistics, Prentice-Hall International, Inc.
• Freund, J.E. & Simon, G.A., 1992. Modern Elementary Statistics, Prentice-Hall International, Inc.
• Bernstein, S. and Bernstein,R., 1999. Elements of Statistics I-II, Schaum’s Outline Series, McGraw-Hill.
• Walpole, Ronald E., Raymond H. and Myers, 2007. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall.
• Devore, Jay L., 2004. Probability and statistics for engineering and the sciences, Belmont, CA : Brooks/Cole.
• SEE also ITU Library for other and recent books (search keyword: probability and statistics)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023