Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 223 - Anorganik Kimya I
 

KIM 223 - Anorganik Kimya I

Dersin Amaçları

1. Anorganik kimyanın temel kavramlarını tanıtmak ve kimyaya anorganik kimya perspektifinden bakış açısı geliştirmek. 2. Atomun elektron yapısı, kuantum modeli, molekül yapısı, simetri ve bağ teorilerinin anorganik kimya düzeyinde verilmesi 3. Kristal türleri, tanecikler arası etkileşimler, asit-baz teorileri hakkında bilgi verilmesi

Dersin Tanımı

Atomlarda elektronlar, kuantum mekaniğinin prensipleri, elementlerin periyodik özellikleri, moleküler yapı, moleküler simetri, kovalent bağ, değerlik bağı teorisi, moleküler orbital teorisi, elektronegativite, iyonik bağ, iyonik bileşiklerin kristal yapısı, metalik bağ, molekül arası kuvvetler, molekül arası kuvvetlerin etkileri, sert-yumuşak asitler ve bazlar.

Koordinatörleri
Zehra Bayır
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024