Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 203E - Sosyoloji
 

ITB 203E - Sosyoloji

Dersin Amaçları

Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini öğrenme
Sosyal bilimlerin temel yaklaşımlarına dair bilgi sahibi olup toplumsal olguları kendi bağlamları anlamayı sağlayan sosyolojik muhayyileye sahip olma
Klasik ve çağdaş sosyologların eserleri ve teorilerine aşinalık kazanma
Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve tartışmalar hakkında bilgi edinme
Evrensel ve bilimsel etik ilkelerini özümseme

Dersin Tanımı

Bu ders Karl Marx, Emile Durkheim, ve Max Weber başta olmak üzere sosyolojinin kurucularının fikir ve kavramlarının yakın bir okumayla tartışılmasını amaçlamaktadır. Bu kurucu figürlerin metodoloji, toplum, ekonomi, din, tarih ve sosyal değişmeye dair teorileri kendi tarihsel bağlamlarına (19. yy. ve 20. yy başı Batı Avrupa toplumları) yerleştirilerek ele alınacak, ayrıca bu Avrupalı klasik teorisyenlerden beşyüz yıl kadar önce yaşamış bir başka düşünür olan İbn Haldun’un teorileriyle karşılaştırılacaktır. Dersteki tartışmaların önemli bir boyutu da bu eski düşünürlerin fikirlerinin günümüz sosyolojisi ve toplumları için ne kadar geçerli olduğu iken diğer bir boyutu da sosyal teorideki Avrupa-merkezciliğe eleştirel bakışı geliştirmek olacaktır.

Koordinatörleri
Nurullah Ardıç
Nurullah Ardıç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023