Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 203E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyoloji
İngilizce Sociology
Dersin Kodu
ITB 203E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nurullah Ardıç
Nurullah Ardıç
Dersin Amaçları Sosyolojinin bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini öğrenme
Sosyal bilimlerin temel yaklaşımlarına dair bilgi sahibi olup toplumsal olguları kendi bağlamları anlamayı sağlayan sosyolojik muhayyileye sahip olma
Klasik ve çağdaş sosyologların eserleri ve teorilerine aşinalık kazanma
Sosyal bilimlerdeki temel kavram ve tartışmalar hakkında bilgi edinme
Evrensel ve bilimsel etik ilkelerini özümseme
Dersin Tanımı Bu ders Karl Marx, Emile Durkheim, ve Max Weber başta olmak üzere sosyolojinin kurucularının fikir ve kavramlarının yakın bir okumayla tartışılmasını amaçlamaktadır. Bu kurucu figürlerin metodoloji, toplum, ekonomi, din, tarih ve sosyal değişmeye dair teorileri kendi tarihsel bağlamlarına (19. yy. ve 20. yy başı Batı Avrupa toplumları) yerleştirilerek ele alınacak, ayrıca bu Avrupalı klasik teorisyenlerden beşyüz yıl kadar önce yaşamış bir başka düşünür olan İbn Haldun’un teorileriyle karşılaştırılacaktır. Dersteki tartışmaların önemli bir boyutu da bu eski düşünürlerin fikirlerinin günümüz sosyolojisi ve toplumları için ne kadar geçerli olduğu iken diğer bir boyutu da sosyal teorideki Avrupa-merkezciliğe eleştirel bakışı geliştirmek olacaktır.
Dersin Çıktıları Klasik sosyologların temel kavram ve teorilerini öğrenme
Klasik sosyolojinin epistemolojik ve metodolojik yönlerine aşinalık kazanma
Modern sosyolojinin ortaya çıktığı tarihsel bağlamı anlama
Klasik sosyolojinin kavramları ışığında sosyal problemleri anlamayı sağlayacak analitik becerileri geliştirme
Klasik sosyolojik kavramlarının günümüz dünyasındaki geçerliliklerini inceleme
Klasik sosyologların fikirlerinin günümüz sosyoloji düşüncesini nasıl şekillendirdiğini araştırma
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020