Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 111 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I
İngilizce General Chemisty I
Dersin Kodu
KIM 111 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İsmail Yılmaz
İsmail Yılmaz
Dersin Amaçları 1. Temel kimya bilgilerinin teorik ve uygulamalı bir şekilde öğrenciye verilmesi.
2. Problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi.
3. Ders bilgisinin, genel eğitim müfredatı kapsamında temel bilim ve teknoloji alanında araştırma ve inceleme yapmayı geliştirmesi.
Dersin Tanımı Anlamlı sayılar, kimya ve stokiyometri, kimyasal formüller ve tepkimeler, atomlar ve atom teorileri,atomun yapısı, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023