Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 323E - Doğal Ürünler Kimyası
 

KIM 323E - Doğal Ürünler Kimyası

Dersin Amaçları

1. Doğal ürünler kapsamına giren ve hayatımızda önemli yer tutan bileşiklerin kimyası ve aktiviteleri hakkında bilgi vermek (özellikle bitkilerin primer ve sekonder metabolitleri)
2. Doğal ürünlerin önemli kısmını oluşturan bitkilerin sekonder metabolitlerinin başlıca terpenoidler, steroidler ve alkaloidler. Flavanoidler ve diğer fenolik bileşiklerin biyosentezle oluşumları, yapı tayinleri, kimyasal ve farmakolojik özellikleri
3. Sekonder metabolitlerin ilaç, gıda, boya ve diğer kimya sanayi dallarında kullanılışları hakkında bilgi vermek
4. Antibiyotikler, uçucu yağlar, doğal ve yarı sentetik insektisitler, fungusit ve herbisitler, toksik ajanlar ve antidotlar hakkında genel bilgi vermek
5. Yukarıda belirtilen tüm doğal ürünler ve onların yarı sentetik türevlerinin endüstrideki boyutu, genel hazırlanma yöntemleri, analizi ve önemi hakkında bilgi vermek

Dersin Tanımı

Bu dersde; kara ve deniz bitkilerinin başlıca terpenler, steroidler, alkaloidler, flavanoidler ve diğer fenoliklerden ibaret olan sekonder metabolitlerin oluşum mekanizmaları (biyosentezleri); sekonder metabolitlerin izole edilmesi ve saflaştırılmasında kullanılan teknikler ve yapılarını belirlemek için kullanılan spektroskopik yöntemler(IR, UV, NMR, MS, X-ray); doğal toksik ajanlar ve antidotlar; petid hormonları, antibiyotikleri ve toksinleri; ilaç endüstrisi ve kimya ile ilgili bazı endüstri kollarında kullanılan doğal ajanlar, feromonlar, uçucu yağlar, insektisitler; herbisit ve fungisitler ve ekonomik önemleri sunulacaktır

Koordinatörleri
Nesrin Köken
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024