Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 323E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Doğal Ürünler Kimyası
İngilizce Natural Products Chemistry
Dersin Kodu
KIM 323E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nesrin Köken
Dersin Amaçları 1. Doğal ürünler kapsamına giren ve hayatımızda önemli yer tutan bileşiklerin kimyası ve aktiviteleri hakkında bilgi vermek (özellikle bitkilerin primer ve sekonder metabolitleri)
2. Doğal ürünlerin önemli kısmını oluşturan bitkilerin sekonder metabolitlerinin başlıca terpenoidler, steroidler ve alkaloidler. Flavanoidler ve diğer fenolik bileşiklerin biyosentezle oluşumları, yapı tayinleri, kimyasal ve farmakolojik özellikleri
3. Sekonder metabolitlerin ilaç, gıda, boya ve diğer kimya sanayi dallarında kullanılışları hakkında bilgi vermek
4. Antibiyotikler, uçucu yağlar, doğal ve yarı sentetik insektisitler, fungusit ve herbisitler, toksik ajanlar ve antidotlar hakkında genel bilgi vermek
5. Yukarıda belirtilen tüm doğal ürünler ve onların yarı sentetik türevlerinin endüstrideki boyutu, genel hazırlanma yöntemleri, analizi ve önemi hakkında bilgi vermek
Dersin Tanımı Bu dersde; kara ve deniz bitkilerinin başlıca terpenler, steroidler, alkaloidler, flavanoidler ve diğer fenoliklerden ibaret olan sekonder metabolitlerin oluşum mekanizmaları (biyosentezleri); sekonder metabolitlerin izole edilmesi ve saflaştırılmasında kullanılan teknikler ve yapılarını belirlemek için kullanılan spektroskopik yöntemler(IR, UV, NMR, MS, X-ray); doğal toksik ajanlar ve antidotlar; petid hormonları, antibiyotikleri ve toksinleri; ilaç endüstrisi ve kimya ile ilgili bazı endüstri kollarında kullanılan doğal ajanlar, feromonlar, uçucu yağlar, insektisitler; herbisit ve fungisitler ve ekonomik önemleri sunulacaktır
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler;
1. Doğal ürünler kapsamına giren ve hayatımızda önemli yer tutan bileşiklerin kimyası ve aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olur (özellikle bitkilerin primer ve sekonder metabolitler)
2. Doğal ürünlerin önemli bir kısmını oluşturan bitkilerin sekonder metabolitlerinin başlıca terpenoidler, steroidler, alkaloidler, flavanoidler ve diğer fenolik bileşikleri kapsadığı konusunda ve biyosentezleri, yapı tayinleri, kimyasal ve temel farmakolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3. Sekonder metabolitlerin ilaç, gıda, boya ve diğer kimya sanayi dallarında kullanışı hakkında bilgi sahibidir.
4. Antibiyotikler, uçucu yağlar, doğal ve yarı sentetik insektisitler, fungusit ve herbisitler, toksik ajanlar ve antidotlar hakkında bilgilidir.
5. Yukarıda belirtilen tüm doğal ürünler ve onların yarı sentetik türevlerinin endüstriyel boyutu, analizi önemi hakkında bilgi sahibi olur.
6. farklı sektörlerde kullanılan doğal ürünlerin dünyada ve ülkemizdeki tıbbi ve ekonomik önemi hakkında bilgi sahibidir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • J.Mann, R.S.Davidson, J.B.Hobbs, D.V.Banthorpe&J.B.Harb, 1994, Natural Products, Their Chemistry and Biological Significance, pearson Education
Diğer Referanslar • THA natural products: the secondary metabolites, J.R. Hanson, The Royal Society of Chemistry, 2003
• Medicinal Natural Products, A Biosynthetic approach, Paul M.Dewick, John Wiley and Sons Ltd.2001
• Comprehensive natural Products Chemistry, D.Barton, O.Mett-Cohn, K.nakanishi, Pergamon Press, 1999
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024