Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 222 - Kent ve Toplum
 

ITB 222 - Kent ve Toplum

Dersin Amaçları

Bu derste, kent ve toplum arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede tartışmalı ve katılımcı bir şekilde kent ve toplum ilişkileri sorgulanacaktır. Ders boyunca üzerinde durulacak bazı sorular şunlardır?
Bu dersi alan öğrencilerin dersin sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması hedeflenir
1- Kentleşmenin temel süreçlerini anlamak,
2- Modern kentleri ortaya çıkaran ekonomik ve mekansal süreçleri kavramak,
3- Modern kent kültürü ve kent sakinleri arasındaki karmaşık ilişkileri soruşturmak,
4- Kentlerin mekansal şekillenmesinin doğasını eleştirel şekilde tartışmak,
5- Modern kent ile bireyselleşme arasındaki bağı kavramak,
6- Kent ve toplum ilişkilerini izah eden bazı temel kavramları tanımak ve kullanmak.

Dersin Tanımı

Bu derste, kent ve toplum arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede tartışmalı ve katılımcı bir şekilde kent ve toplum ilişkileri sorgulanacaktır. Ders boyunca üzerinde durulacak bazı sorular şunlardır?
Kentlerin yapısı ve doğası nedir? Kentleşme süreçleri hangi mekanizmalarla ilişkilidir? Kent sakinleri ve toplulukları arasındaki nasıl bir etkileşim vardır? Kentli birey kimdir? Kent ekonomisi ne tür sosyal ilişki kalıpları üretir? Kent toplumu kent mekanında nasıl dağılmaktadır? Kenti oluşturan sosyal oluşumları nasıl açıklayabiliriz? Kent ve kent toplumunun yapısı ve işleyişi analitik ve eleştirel şekilde durulacaktır.

Koordinatörleri
Alim Arlı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023