Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 222 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent ve Toplum
İngilizce City and Society
Dersin Kodu
ITB 222 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Alim Arlı
Dersin Amaçları Bu derste, kent ve toplum arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede tartışmalı ve katılımcı bir şekilde kent ve toplum ilişkileri sorgulanacaktır. Ders boyunca üzerinde durulacak bazı sorular şunlardır?
Bu dersi alan öğrencilerin dersin sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması hedeflenir
1- Kentleşmenin temel süreçlerini anlamak,
2- Modern kentleri ortaya çıkaran ekonomik ve mekansal süreçleri kavramak,
3- Modern kent kültürü ve kent sakinleri arasındaki karmaşık ilişkileri soruşturmak,
4- Kentlerin mekansal şekillenmesinin doğasını eleştirel şekilde tartışmak,
5- Modern kent ile bireyselleşme arasındaki bağı kavramak,
6- Kent ve toplum ilişkilerini izah eden bazı temel kavramları tanımak ve kullanmak.
Dersin Tanımı Bu derste, kent ve toplum arasındaki dinamik ve karmaşık ilişki üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede tartışmalı ve katılımcı bir şekilde kent ve toplum ilişkileri sorgulanacaktır. Ders boyunca üzerinde durulacak bazı sorular şunlardır?
Kentlerin yapısı ve doğası nedir? Kentleşme süreçleri hangi mekanizmalarla ilişkilidir? Kent sakinleri ve toplulukları arasındaki nasıl bir etkileşim vardır? Kentli birey kimdir? Kent ekonomisi ne tür sosyal ilişki kalıpları üretir? Kent toplumu kent mekanında nasıl dağılmaktadır? Kenti oluşturan sosyal oluşumları nasıl açıklayabiliriz? Kent ve kent toplumunun yapısı ve işleyişi analitik ve eleştirel şekilde durulacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrencilerin dersin sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanması hedeflenir
1- Kentleşmenin temel süreçlerini anlamak,
2- Modern kentleri ortaya çıkaran ekonomik ve mekansal süreçleri kavramak,
3- Modern kent kültürü ve kent sakinleri arasındaki karmaşık ilişkileri soruşturmak,
4- Kentlerin mekansal şekillenmesinin doğasını eleştirel şekilde tartışmak,
5- Modern kent ile bireyselleşme arasındaki bağı kavramak,
6- Kent ve toplum ilişkilerini izah eden bazı temel kavramları tanımak ve kullanmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Okuma Listesi
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021