Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 102EL - Genel Kimya II Lab
 

KIM 102EL - Genel Kimya II Lab

Dersin Amaçları

1. Deney düzeneklerini hazırlama becerisi kazandırmak.
2. Laboratuarda kullanılan basit laboratuar aletlerinin kullanılmasını öğretmek.
3. Genel kimya derslerinde öğrenilen bilgilerin laboratuarda deney yaparak
desteklenmesini sağlamak.
4. Bilimsel rapor yazma tekniklerini öğretmek.
5. Deney sonuçlarını yorumlama becerisini kazandırmak.

Dersin Tanımı

Asitler, bazlar ve tuzları; Tampon hazırlanması ve tampon kapasitesi; Çözünürlük
çarpımı sabitinin belirlenmesi; Sabun sentezi ve özellikleri; I. Grup ya da Klorür Grubu
Katyonlarının Analizi, Hidrojen Sülfür Grubu, Amonyum Sülfür Grubu, IV. Grup
Katyonları, Ortak anyonlar ve tuzlarının tanımlanma reaksiyonları; [Co(NH3)5ONO]Cl2
bağlanma izomerinin hazırlanması

Koordinatörleri
Özgül Sağlam
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024