Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 102EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya II Lab
İngilizce General Chemistry II Lab
Dersin Kodu
KIM 102EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 - - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Özgül Sağlam
Dersin Amaçları 1. Deney düzeneklerini hazırlama becerisi kazandırmak.
2. Laboratuarda kullanılan basit laboratuar aletlerinin kullanılmasını öğretmek.
3. Genel kimya derslerinde öğrenilen bilgilerin laboratuarda deney yaparak
desteklenmesini sağlamak.
4. Bilimsel rapor yazma tekniklerini öğretmek.
5. Deney sonuçlarını yorumlama becerisini kazandırmak.
Dersin Tanımı Asitler, bazlar ve tuzları; Tampon hazırlanması ve tampon kapasitesi; Çözünürlük
çarpımı sabitinin belirlenmesi; Sabun sentezi ve özellikleri; I. Grup ya da Klorür Grubu
Katyonlarının Analizi, Hidrojen Sülfür Grubu, Amonyum Sülfür Grubu, IV. Grup
Katyonları, Ortak anyonlar ve tuzlarının tanımlanma reaksiyonları; [Co(NH3)5ONO]Cl2
bağlanma izomerinin hazırlanması
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023