Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 000 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Kısmi Diferansiyel Denklemler I
İngilizce Numerical Partial Differential Equations I
Dersin Kodu
MAT 000 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Mihriye Muslu
Dersin Amaçları I. Öğrencilere kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çöümleriyle ilgili temel kavramları tanıtmak,.
II. Kısmi türevli diferansiyel denklemleri sonlu farklar yöntemini kullanarak sayısal olarak çözmeyi öğretmek ve şemaların yakınsaklık, tutarlılık, stabilite analizlerini yapmak.
Dersin Tanımı Hiperbolik kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar yöntemleri, yakınsaklık, tutarlılık, stabilite, Courant-Friedrichs-Lewy koşulu, Von Neumann analizi, sonlu fark şemalarının doğruluk mertebesi analizi, çok adımlı şemalar, dissipasyon, dispersiyon, parabolik kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu farklar yöntemleri, çok boyutta kısmi türevli diferansiyel denklem sistemleri, Lax-Richtmyer denklik teoremi, eliptik kısmi türevli diferansiyel denklemler için sonlu fark şemaları, maksimum prensibi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Strikwerda, J., 2004, Finite difference schemes and partial differential equations, SIAM.
2. Morton K. W., Mayers D. F., 2005, Numerical solution of partial differential equations, Cambridge University Press.
3. LeVeque, R. J., 2007, Finite difference methods for ordinary and partial differential equations, SIAM.
4.Smith G. D., 1985, Numerical solution of partial differential equations, Oxford University Press.
5. Thomas J. W., 1998, Numerical partial differential equations: Finite difference methods, Springer.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024