Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 244 - İstatistik
 

MAT 244 - İstatistik

Dersin Amaçları

1. Örnekleme kavramını ve örnekleme dağılımlarını öğretmek.
2. Noktasal tahmin, güven aralığı ve hipotez testlerini uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Regresyon, korelasyon ve varyans analizini uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
4. Parametrik olmayan testlerin uygulanması.

Dersin Tanımı

Normal dağılımdan örnekleme. En çok olabilirlik fonksiyonu ve maksimum olabilirlik tahmin edicileri. Tahmin edicilerin yansızlık ve tutarlılık özellikleri. Fisher bilgisi ve etkin tahmin edici. En çok olabilirlik tahmin edicilerinin asimptotik özellikleri. Güven aralıkları. Hipotez testleri ve test istatistikleri. Optimal testler, güçlü test; güç fonksiyonu, Neyman-Pearson teoremi. Tek-örneklem, iki-örneklem ve eşleştirilmiş modeller. Lineer ve lojistik regresyon ve korelasyon. Varyans analizi. Parametrik olmayan yöntemler.

Koordinatörleri
Mustafa Nadar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023