Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 244 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstatistik
İngilizce Statistics
Dersin Kodu
MAT 244 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Nadar
Dersin Amaçları 1. Örnekleme kavramını ve örnekleme dağılımlarını öğretmek.
2. Noktasal tahmin, güven aralığı ve hipotez testlerini uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Regresyon, korelasyon ve varyans analizini uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
4. Parametrik olmayan testlerin uygulanması.
Dersin Tanımı Normal dağılımdan örnekleme. En çok olabilirlik fonksiyonu ve maksimum olabilirlik tahmin edicileri. Tahmin edicilerin yansızlık ve tutarlılık özellikleri. Fisher bilgisi ve etkin tahmin edici. En çok olabilirlik tahmin edicilerinin asimptotik özellikleri. Güven aralıkları. Hipotez testleri ve test istatistikleri. Optimal testler, güçlü test; güç fonksiyonu, Neyman-Pearson teoremi. Tek-örneklem, iki-örneklem ve eşleştirilmiş modeller. Lineer ve lojistik regresyon ve korelasyon. Varyans analizi. Parametrik olmayan yöntemler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar MAT 221
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023