Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E - Olasılık ve İstatistik
 

MAT 271E - Olasılık ve İstatistik

Dersin Amaçları

İstatistik ve olasılık esasları, Olasılık Dağılımları, Kesikli Dağılımlar: Bernoulli, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Pascal Dağılımları, Sürekli dağılımlar: Normal, Gaussian ve Eksponansiyel, Beklenen Değer, Moment çıkaran Fonksiyonu, Ortalama, Varyans, Standart Sapma, Kovaryans, Korelasyon, Temel Örnekleme Yöntemleri, Tek ve Çift Ana Kütle Ortalaması, Hipotez Testi, Güven Aralığı, Student’s t ve Chi Kare Dağılımları,

Dersin Tanımı

Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek.

Koordinatörleri
Ahmet Abdullah Dönmez
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023