Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probability and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Abdullah Dönmez
Dersin Amaçları İstatistik ve olasılık esasları, Olasılık Dağılımları, Kesikli Dağılımlar: Bernoulli, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Pascal Dağılımları, Sürekli dağılımlar: Normal, Gaussian ve Eksponansiyel, Beklenen Değer, Moment çıkaran Fonksiyonu, Ortalama, Varyans, Standart Sapma, Kovaryans, Korelasyon, Temel Örnekleme Yöntemleri, Tek ve Çift Ana Kütle Ortalaması, Hipotez Testi, Güven Aralığı, Student’s t ve Chi Kare Dağılımları,
Dersin Tanımı Mühendislik öğrencilerine olasılık ve istatistiğin gerekli metot ve tekniklerini öğretmek, kullandıkları verilerin yorumlayabilir hale getirmek.
Dersin Çıktıları Students who pass the course will be able to:
1. Solve permutation and combination problems
2. Graps the probability, conditional probabilities and random variables concepts.
3. Solving reel life problems in the engineering by using statistical methods.
4. Understand the details about the probability functions and apply them to engineering problems
5. Compute the measures of central tendency and dispersion.
6. Understand the statistical tests
7. Construct One and two sample test for means and do the test.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • D. A. Ş, “İstatistik ve Olasılık”, İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016
• F. Akdeniz, “Olasılık ve İstatistik”, 20. Baskı, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2016, ISBN 978-605-9942-62-1
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024