Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 332E - Biyolojide Modern Teknikler
 

BIO 332E - Biyolojide Modern Teknikler

Dersin Amaçları

1.Öğrencileri Moleküler Biyolojideki temel ve özellikle yeni teknikler hakkında bilgilendirmek

2. Temel tekniklerde mikroskopi uygulamaları, mikrobiyolojik kültür ve santrifüj, filtre teknikleri hakkında teorik bilgilendirme ve örneklerle açıklanması
3. Güncel moleküler biyoloji ve genetik metodlarından özellikle DNA/RNA bazlı tekniklerin
teorik ve örneklerle açıklanması

Dersin Tanımı

kromatografinin ilkeleri ve kromatografik yöntemlerle proteinlerin saflaştırılması; elektroforetik yöntemler: proteinlerin ve nükleik asitlerin elektroforez ile identifikasyonu; radyoaktif işaretleme ve sayım yöntemleri; membran filtrasyonu ve diyaliz teknikleri; santrifüjleme yöntemleri.

Koordinatörleri
Abdulhalim Kılıç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024