Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / BIO 332E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyolojide Modern Teknikler
İngilizce Modern Techniques in Biology
Dersin Kodu
BIO 332E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Abdulhalim Kılıç
Dersin Amaçları 1.Öğrencileri Moleküler Biyolojideki temel ve özellikle yeni teknikler hakkında bilgilendirmek

2. Temel tekniklerde mikroskopi uygulamaları, mikrobiyolojik kültür ve santrifüj, filtre teknikleri hakkında teorik bilgilendirme ve örneklerle açıklanması
3. Güncel moleküler biyoloji ve genetik metodlarından özellikle DNA/RNA bazlı tekniklerin
teorik ve örneklerle açıklanması
Dersin Tanımı kromatografinin ilkeleri ve kromatografik yöntemlerle proteinlerin saflaştırılması; elektroforetik yöntemler: proteinlerin ve nükleik asitlerin elektroforez ile identifikasyonu; radyoaktif işaretleme ve sayım yöntemleri; membran filtrasyonu ve diyaliz teknikleri; santrifüjleme yöntemleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024