Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 234 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kısmi Diferansiyel Denklemler
İngilizce Partial Differential Equations
Dersin Kodu
MAT 234 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İrma Hacınlıyan
İrma Hacınlıyan
Dersin Amaçları 1. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin ve bunlarla ilgili başlangıç değer, sınır değer ve
başlangıç-sınır değer problemlerinin ortaya çıkışları, sınıflandırılmaları hakkında bir temel bilgi
birikimi sağlamak.
2. Bu problemlerin çözüm yöntemleri ile ilgili bir temel anlayış geliştirmek.
Dersin Tanımı Kısmi Diferansiyel Denklemler-Temel Kavramlar, Birinci Mertebe Lineer Denklemler, Temel Kısmi
Diferansiyel Denklemlerin Türetilişleri Hakkında Bilgiler, Kısmi Diferansiyel Denklemler
Problemlerinin Türleri, İkinci Mertebe Lineer Denklemlerin Sınıflandırılması. Tüm Reel Eksende
Dalga ve Isı/Difüzyon Denklemlerinin Başlangıç Değer Problemlerinin Çözümleri, Teklik için Enerji
Yöntemleri ve Maksimum İlkesi. Yansıma Yöntemiyle Yarı-Reel Eksende Isı/Difüzyon Denklemi, Yarı-
Reel Eksende ve Sonlu Aralıkta Dalga Denkleminin Çözümü. Tüm Reel Eksende Homojen Olmayan
Dalga ve Isı/Difüzyon Denkleminin Çözümü. Değişkenlere Ayırma Yöntemiyle Sonlu Aralıkta Dalga
ve Isı/Difüzyon Denkleminin Çözümü. Harmonik Fonksiyonlar, Laplace Denklemi, Maksimum İlkesi,
Teklik, Değişmezlik, Sınır Değer Problemi, Poisson Formülü. Green Özdeşlikleri ve Green
Fonksiyonları.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:
I. Değişken katsayılı birinci mertebe homojen lineer kısmi diferansiyel denklemleri çözme,
uygulamalı matematiğin temel KDD’lerinin türetilişi hakkında fikir sahibi olma, KDD
problemlerinin türlerini tanımlayabilme, ikinci mertebe lineer denklemleri sınıflandırabilir,
II. İki bağımsız değişkenli homojen dalga ve ısı/difüzyon denklemlerinin tüm reel eksende
başlangıç koşulları altında çözümlerini bulabilir, başlangıç-sınır değer probleminin tekliği için
enerji yöntemlerini ve maksimum ilkesini kullanabilir,
III. Bir boyutlu homojen dalga ve ısı/difüzyon denklemlerini yarı-reel eksende, homojen dalga
denklemini yarı-reel eksende ve sınırlı aralıkta, homojen olmayan dalga ve ısı denklemlerini
tüm reel eksen üzerinde çözebilir,
IV. Değişkenlerine ayırma yöntemi kullanarak dalga ve ısı/difüyon denklemlerinin sınırlı aralıkta
başlangıç-sınır değer problemini çözebilir,
V. Laplace ve Poisson denklemleri için sınır değer problemleri, bunların çözümlerinin integral
gösterilimler ve Green fonksiyonlarını tanımlayabilir, bu problemlerin dikdörtgensel ve dairesel
bölgelerde değişkenlerin ayrılması yöntemini kullanarak çözümlerini yapabilir ve çözümlerin
tekliği hakkında bilgi sahibi olabilir.
Önkoşullar MAT201-E / MAT210-E / MAT232-E min DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı W.A. Strauss, Partial Differential Equations, An Introduction, 2nd Ed., Wiley, 2008.
Diğer Referanslar Y. Pinchover & J. Rubinstein, An Introduction to Partial Differential Equations, Cambridge University
Press, 2005.
T. Myint-U & L. Debnath, Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, 4th Ed.,
Birkhauser, 2007.
R. Haberman, Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value
Problems, 5th Edition, Pearson, USA.
W.E. Williams, Partial Differential Equations, Oxford University Press, 1980.
P. O’Neil, Beginning Partial Differential Equations, 3rd Ed., Wiley, 2014.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024