Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 221 - Anadolu Arkeolojisi
 

ITB 221 - Anadolu Arkeolojisi

Dersin Amaçları

Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve Roma ve Bizans yönetimlerinin Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl olduğu konuları incelenecektir.

Dersin Tanımı

İlkçağ Anadolu Uygarlıkları dersi, tarih öncesi çağlardan Orta Çağ'a uzanan süreçte, Anadolu'da varlık gösteren uygarlıkların başlıca özelliklerini tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik, inançsal, dilsel, vb. bağlamlarda ele almakta ve günümüze ulaşan maddi kültür ögeleri üzerinden bu uygarlıkları tanıtmaktadır. Söz konusu uygarlıkların Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve günümüze yansımalarının ele alındığı ders kapsamında yapılan müze ve alan gezileri ile kültürel zenginliklerle ilgili farkındalık yaratma ve antik sanat eserleri üzerinden estetik bir bakış kazanma olanağı da sağlanmaktadır. Ayrıca ders bugün yaşadığımız birtakım kültürel olguların geçmişle bağını algılamak ve geleceğe nasıl yansıyabileceği konusunda fikir geliştirebilmek için de öğrencileri harekete geçirmektedir.

Koordinatörleri
Çiğdem Özkan Aygün
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022