Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 221 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Anadolu Arkeolojisi
İngilizce Anatolian Archaeology
Dersin Kodu
ITB 221 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Çiğdem Özkan Aygün
Dersin Amaçları Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve Roma ve Bizans yönetimlerinin Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl olduğu konuları incelenecektir.
Dersin Tanımı İlkçağ Anadolu Uygarlıkları dersi, tarih öncesi çağlardan Orta Çağ'a uzanan süreçte, Anadolu'da varlık gösteren uygarlıkların başlıca özelliklerini tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik, inançsal, dilsel, vb. bağlamlarda ele almakta ve günümüze ulaşan maddi kültür ögeleri üzerinden bu uygarlıkları tanıtmaktadır. Söz konusu uygarlıkların Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve günümüze yansımalarının ele alındığı ders kapsamında yapılan müze ve alan gezileri ile kültürel zenginliklerle ilgili farkındalık yaratma ve antik sanat eserleri üzerinden estetik bir bakış kazanma olanağı da sağlanmaktadır. Ayrıca ders bugün yaşadığımız birtakım kültürel olguların geçmişle bağını algılamak ve geleceğe nasıl yansıyabileceği konusunda fikir geliştirebilmek için de öğrencileri harekete geçirmektedir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023