Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 232EL - Anorganik Kimya Lab.
 

KIM 232EL - Anorganik Kimya Lab.

Dersin Amaçları

1. Anorganik bileşiklere genel bir bakış ve değerlendirme ile bu bileşiklerin
yapılarını anlayabilme becerisini kazandırmak
2. Anorganik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli amaçlarla etkin
kullanımı konusunda beceri kazandırma

Dersin Tanımı

Bir Schiff bazının Ni Kompleksi; Atom ve Molekül orbitallerinin Simulasyonu; Simetri ve
Grup Teori; Çözeltilerde Kompleks İyon Bileşimlerinin Spektrofotometrik Tayini;
Amonyum Dikromat, Krom oksid, Potasyum Kromat ve potasyum Tetraokso Kromat ;
Kimya ve Biyolojide Geçiş metal–Karbon Bağları; Metalasetilasetonat Kompleksi
Hazırlama ve Karakterizasyon; Manyetik Süsseptibilite; Bazı Koordinasyon bileşiklerinin
Hazırlanması ve İncelenmesi; Bakır okzalat Kompleksinin Karakterizasyonu.

Koordinatörleri
Altuğ Mert Sevim
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024