Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 232EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Anorganik Kimya Lab.
İngilizce Organic Chemistry Lab. II
Dersin Kodu
KIM 232EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Altuğ Mert Sevim
Dersin Amaçları 1. Anorganik bileşiklere genel bir bakış ve değerlendirme ile bu bileşiklerin
yapılarını anlayabilme becerisini kazandırmak
2. Anorganik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli amaçlarla etkin
kullanımı konusunda beceri kazandırma
Dersin Tanımı Bir Schiff bazının Ni Kompleksi; Atom ve Molekül orbitallerinin Simulasyonu; Simetri ve
Grup Teori; Çözeltilerde Kompleks İyon Bileşimlerinin Spektrofotometrik Tayini;
Amonyum Dikromat, Krom oksid, Potasyum Kromat ve potasyum Tetraokso Kromat ;
Kimya ve Biyolojide Geçiş metal–Karbon Bağları; Metalasetilasetonat Kompleksi
Hazırlama ve Karakterizasyon; Manyetik Süsseptibilite; Bazı Koordinasyon bileşiklerinin
Hazırlanması ve İncelenmesi; Bakır okzalat Kompleksinin Karakterizasyonu.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023