Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 261E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Linear Algebra
İngilizce Linear Algebra
Dersin Kodu
MAT 261E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Matematik Bölümü
Dersin Amaçları 1.Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek.
2.Matris ve determinant kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3.Lineer cebir bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Matrisler ve Denklem Sistemleri, Lineer Denklem Sistemleri, Satır Basamak Form, Matris Cebri, Elemanter Matrisler, Determinantlar, Bir Matrisin Determinantı, Determinantın Özellikleri, Cramer Kuralı, Vektör Uzayları, Vektör Uzayının Tanımı, Altuzaylar, Lineer Bağımsızlık, Baz ve Boyut, Bazların Değişimi, Satır Uzayı ve Sütun Uzayı. Lineer Dönüşümler, Lineer Dönüşümün Matris Temsili, Ortogonallik, Skaler Çarpım, Ortogonal Altuzaylar, İç Çarpım Uzayları, Ortonormal Kümeler, Gram-Schmidt Yöntemi, Özdeğerler ve Özvektörler, Köşegenleştirme.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
1.Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulabilir, Matrislerle aritmatik işlemler yapabilir, Matrisin tersini bulabilir.
2.Determinantı hesaplayabilir. Cramer kuralını kullanarak lineer sistemleri çözebilir.
3.Vektör uzayları , baz ve boyut kavramlarını öğrenir.
4.Lineer dönüşümün matris ile temsil edilebileceğini görür.
5.Gram-Schmidt yöntemi ile bir bazı ortonormal baza çevirebilir.
6.Matrislerin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Linear Algebra with Applications, 6th Edition, Steven J. Leon, Pearson Education International,2002.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024