Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 312EL / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Kimya Lab. II
İngilizce Physical Chemistry Lab. II
Dersin Kodu
KIM 312EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 - - 4
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Orhan Güney
Orhan Güney
Dersin Amaçları 1.Çeşitli reaksiyonların spektrofotometrik olarak incelenmesi ve deneysel verilerin kullanılarak reaksiyon hızı ve mertebesi hesabının yapılması.
2.Deneysel verilerden aktivasyon enerjisinin hesaplanması
3. Adsorpsiyonun incelenmesi Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermleri.
4.Fotokimyasal reaksiyon, kuantum verimi hesabı
Dersin Tanımı Akrilamit polimerizasyonunun viskozimetre ile izlenmesi
Butil asetat hidrolizinin hız sabitinin saptanması
Aseton ile iyot arasındaki reaksiyonun incelenmesi
KMnO4 ile Oksalik asit reaksiyonu ile mertebe bulunması
Termometrik titrasyon
Bromür-Bromat iyonları arasındaki reaksiyonun aktivasyon enerjisinin saptanması
Adsorpsiyon kinetiği
Monomolekülsel reaksiyonun incelenmesi
Aktinometri
Ardışık reaksiyon kinetiği
Uyartılmış-hal özellikleri
Lüminesans sönümlenme kinetiği
Adsorpsiyon izotermleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
1.Çeşitli reaksiyonların spektrofotometrik olarak inceleyebilir.
2. Deneysel verileri kullanarak reaksiyon hızı ve mertebesi hesabı yapabilir. 3.Deneysel verilerden aktivasyon enerjisi hesaplayabilir
4. Adsorpsiyonun incelenmesi Langmuir ve Freundlich adsorbsiyon izotermleri, adsorpsiyon kinetiği konularına hâkimdir.
5. Fotokimyasal reaksiyonlarda kuantum verimi hesabı yapabilir.
Önkoşullar KIM 312 MIN DD or KIM 312E MIN DD
Gereken Olanaklar yok
Diğer yok
Ders Kitabı Fiziksel Kimya II laboratuvar kitabı
Diğer Referanslar Bütün deneysel fisziksel kimya kitabları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024