Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 281 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Lineer Cebir ve Uygulamaları
İngilizce Linear Algebra and its Applications
Dersin Kodu
MAT 281 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Gül Bağrıyanık
Dersin Amaçları 1. Vektör ve matris kavramlarını ve işlemlerini öğretmek,
2. Lineer denklem sistemlerini çözme becerisi kazandırmak,
3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Vektör, uzunluk ve nokta çarpım, düzlemler, matrisler ve lineer denklemler, Gauss eliminasyonu, matrislerle eliminasyon, matris işlemlerinin kuralları, Gauss-jordan yöntemi ile matris tersi alma, faktorizasyon, LU ayrıklaştırılması, Transpoze ve Permütasyon matrisleri, Vektör uzay ve alt uzayları, Sıfır uzayı, satır, sütun ve sol sıfır uzayı, Rank, Ax=b'nin çözümü, Lineer bağımsızlık, baz ve boyut, ortogonallik, izdüşümler, En-küçük kareler yaklaşımı, Ortogonal bazlar ve Gram-Schimidt, Determinantlar, Kofaktörler, Cramer kuralı, Özdeğer ve Özelvektörler, Matrislerin köşegenleştirilmesi, eAi nin hesaplanması, Diferansiyel denklemlere uygulama, Simetrik, Pozitif tanımlı ve benzer matrisler, Karmaşık vektör ve matrisler, Hermityen ve Üniter matrisler, Uygulamalar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Introduction to Linear Algebra / Gilbert Strang / Wellesley-Cambridge Press / 1998.
Diğer Referanslar – Linear Algebra with Applications / Steven J. Leon / International Edition, 7/E, Pearson / 2006.
– Elementary Linear Algebra with Applications / Bernard Kolman, David Hill / International Edition, 9/E, Pearson / 2008.
– (İTÜ Kütüphanesindeki Lineer Cebir ile ilgili diğer kaynaklardan da yararlanılabilinir)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023