Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MUH 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürekli Ortamlar Mekaniği I
İngilizce Continuum Mechanics I
Dersin Kodu
MUH 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ahmet Kırış
Dersin Amaçları 1. Tansör ve vektör işlemlerini ve bir tansörün fiziksel anlamını öğretmek.
2. Bir sürekli ortamın şekil değişimi ve hareketi ile ilgili temel denklemleri ve tanımları öğretmek
3. Kütlenin korunumu, momentumun korunumu, açısal momentumun korunumu ve enerjinin korunumu denklemlerini elde etmek.
4. Gerilme vektörü ve gerilme tansörü kavramlarını öğretmek.
Dersin Tanımı Şekil değiştirme, boy ve açı değişimleri, alan ve hacim değişimleri. Şekil değiştirme değişmezleri, asal doğrultular, uygunluk koşulları. Kinematik; hız, ivme, maddesel türev, yörünge, akım ve çıkış çizgileri. Şekil değiştirme hızı, çevri. Çizgi, yüzey ve hacim integrallerinin kinematiği. Gerilme tansörü, asal gerilmeler. Kütlenin korunumu, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin denkliği denklemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci
I.İndis notasyonunda verilen ifadele ile çalışarak formüller türetebilme
II.Verilen bir koordinat sisteminde tansör ve bileşenlerinin fiziksel anlmını kavrayacak ve tansör işlemlerini başarılı bir şekilde uygulayabilme.
III.Bir ortamın şekil değişimi ve hareketi ilgili temel tanım ve denklemleri anlayıp uygulayabilme
IV.Kütlenin, momentumun, açısal momentumun ve enerjinin korunumu denklemleri anlayacak ve uygulayabilme.
V.Gerilme tansörü bir yüzeyin gerilme vektörü kavramlarını anlama
becerilerine sahip olacaktır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer Öğrenciler verilen ödevleri süresi içinde teslim etmekten sorumludur.
Ders Kitabı Eringen A. C., Mechanics of Continua, Krieger Publishing Company, 1980.
Diğer Referanslar Şuhubi E. S., Sürekli Ortamlar Mekaniği (Giriş), İTÜ Rektörlüğü, 1993.
Reddy J. N., Principles of Continuum Mechanics, Cambridge Univ., 2010.
Gonzalez O. and Stuart A. M., A first course in Continuum Mechanics, Cambridge Univ, 2008.
Lai M., Krempl E., Ruben D., Introduction to Continuum Mechanics, Elsevier, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020