Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 094E - Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme
 

ITB 094E - Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme

Dersin Amaçları

1.Uluslararası İlişkilerin yapıtaşlarını küreselleşme bağlamında tanımlamak ve küreselleşmenin politik, ekonomik, kültürel, teknolojik boyutlarında yaşanan krizlerini ve dönüşümlerini anlamak
2. Uluslararası İlişkiler Teorilerini karşılaştırmalı biçimde açıklayarak bu teorilerin küreselleşme kavramına getirdiği farklı yaklaşımları karşılaştırmak ve tartışmak,
3. Küresel güvenlik, küresel finansal sistem, iklim, göç, dijitalleşme gibi konularda yaşanan sorunları ve/veya zorlukları açıklamak

Dersin Tanımı

Bu ders, küreselleşme süreç(ler)i bağlamında Uluslararası İlişkilerin değişen doğasını ele almaktadır.

Ders, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel teorik yaklaşımları sunarken ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel ortamlarda karşılaşılan küresel ekonomik kriz, demokrasi, iklim değişikliği, göç, gıda güvenliği gibi konuları tartışarak küreselleşme olgusuna dair özgün bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Koordinatörleri
Merve Çalımlı Akgün
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024