Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 094E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme
İngilizce International Relations and Globalization
Dersin Kodu
ITB 094E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Merve Çalımlı Akgün
Dersin Amaçları 1.Uluslararası İlişkilerin yapıtaşlarını küreselleşme bağlamında tanımlamak ve küreselleşmenin politik, ekonomik, kültürel, teknolojik boyutlarında yaşanan krizlerini ve dönüşümlerini anlamak
2. Uluslararası İlişkiler Teorilerini karşılaştırmalı biçimde açıklayarak bu teorilerin küreselleşme kavramına getirdiği farklı yaklaşımları karşılaştırmak ve tartışmak,
3. Küresel güvenlik, küresel finansal sistem, iklim, göç, dijitalleşme gibi konularda yaşanan sorunları ve/veya zorlukları açıklamak
Dersin Tanımı Bu ders, küreselleşme süreç(ler)i bağlamında Uluslararası İlişkilerin değişen doğasını ele almaktadır.

Ders, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel teorik yaklaşımları sunarken ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel ortamlarda karşılaşılan küresel ekonomik kriz, demokrasi, iklim değişikliği, göç, gıda güvenliği gibi konuları tartışarak küreselleşme olgusuna dair özgün bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1. Uluslararası İlişkiler disiplinin temel kavramlarını Küreselleşme bağlamında anlamlandıracaklardır.
2. Uluslararası İlişkiler teorilerine ve yaklaşımlarına dayanarak Küreselleşme süreçlerini disiplinler arası bir bakış açısıyla açıklayabilecektir.
3. Eleştirel analiz becerisi kazanarak, Küreselleşme süreçlerinde gerçekleşen dönüşümleri farklı analiz düzeylerinde anlamlandıracaklardır.
4. Uluslararası İlişkiler yazını ve güncel Küreselleşme tartışmalarına dair İngilizce materyalleri özümseyerek disiplinler arası bir bakış açısıyla analiz etme yetisi kazanacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı John Baylis, Steve Smith, and Patricia Owens (2020) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (8th ed.) Oxford University Press: UK.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024