Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 315 - Kuantum Mekaniği I
 

FIZ 315 - Kuantum Mekaniği I

Dersin Amaçları

1. Bu derse kadar öğrenilenlerin dışında doğada deterministik olmayan fiziğin
mevcudiyetini kavrayarak mikro ve makro evrenler arasında farklılık olduğu şuuruna
varılmasını sağlamak
2. Kuantum Mekaniği temelinde yatan matematik düşünülürse, öğrenciye bu derste
farklı matematik yöntemlerinin fizik kuramlarına nasıl uygulanacağını öğretmek
3. Klasik Mekaniğin açıklayamadığı fiziksel olayların Kuantum Mekaniği tarafından
nasıl başarılı bir şekilde açıklanabildiğinin anlaşılması.

Dersin Tanımı

Tarihsel Gelişme, Madde ve Dalga, Belirsizlik İlkesi, Kuantum Mekaniğinin Postülatları
ve Dalga Fonksiyonu (Operatörler, Özdeğer-Özfonksiyon, Olasılık-Normalizasyon,
Beklenen Değer, Momentum Uzayı, Komütatör, Dirac Notasyonu), Schrödinger
Denklemi (Zamana Bağlı, Zamandan Bağımsız, Rölativistik), Tek Boyutlu Sistemler
(Uygulamaları), Harmonik Salınıcı, Formalizm (Vektörler, İç Çarpımlar, Lineer
Dönüşümler, Özvektörler, Hermitsel Dönüşümler, Gramm-Schmidt Dikleştirme
Yöntemi, Hilbert Uzayı, Parite-İzdüşüm Operatörleri), Üç Boyutlu Sistemler (Küresel
Koordinatlarda Schrödinger Denklemi, Uygulamalar)

Koordinatörleri
Neşe Özdemir
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024