Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kuantum Mekaniği I
İngilizce Quantum Mechanics I
Dersin Kodu
FIZ 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
5 5 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Neşe Özdemir
Dersin Amaçları 1. Bu derse kadar öğrenilenlerin dışında doğada deterministik olmayan fiziğin
mevcudiyetini kavrayarak mikro ve makro evrenler arasında farklılık olduğu şuuruna
varılmasını sağlamak
2. Kuantum Mekaniği temelinde yatan matematik düşünülürse, öğrenciye bu derste
farklı matematik yöntemlerinin fizik kuramlarına nasıl uygulanacağını öğretmek
3. Klasik Mekaniğin açıklayamadığı fiziksel olayların Kuantum Mekaniği tarafından
nasıl başarılı bir şekilde açıklanabildiğinin anlaşılması.
Dersin Tanımı Tarihsel Gelişme, Madde ve Dalga, Belirsizlik İlkesi, Kuantum Mekaniğinin Postülatları
ve Dalga Fonksiyonu (Operatörler, Özdeğer-Özfonksiyon, Olasılık-Normalizasyon,
Beklenen Değer, Momentum Uzayı, Komütatör, Dirac Notasyonu), Schrödinger
Denklemi (Zamana Bağlı, Zamandan Bağımsız, Rölativistik), Tek Boyutlu Sistemler
(Uygulamaları), Harmonik Salınıcı, Formalizm (Vektörler, İç Çarpımlar, Lineer
Dönüşümler, Özvektörler, Hermitsel Dönüşümler, Gramm-Schmidt Dikleştirme
Yöntemi, Hilbert Uzayı, Parite-İzdüşüm Operatörleri), Üç Boyutlu Sistemler (Küresel
Koordinatlarda Schrödinger Denklemi, Uygulamalar)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler
I. Mikro evrene bakışın deterministik olmadığını ve mikro evrene hükmeden esas
kuralın belirsizlik ilkesi olduğunu
II. Mikro evrende ölçümlerin olasılık karakterli olduğunu, olasılığın kuantum
mekanik postülalarını sağlayan dalga fonksiyonu ile nasıl hesaplanabileceğini
III. Kuantum mekaniğinin temel denklemi ve postülası olan Schrödinger denklemini
IV. Bir boyutlu sistemlerde kuantum mekaniği kavramlarıyla hesaplama yapmayı
V. K uantum mekaniğinin temel matematik yapısını
VI. Üç boyutlu sistemlerde küresel simetrik potansiyeller için transandantal
diferansiyel denklemlerin kuantum mekanik postülalarını sağlayacak
çözümlerini yapabilmeyi
VII. Fiziksel problemlere kuantum mekanik hesaplamaları uygulayabilmeyi
öğrenmiş olacaklardır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Introduction to Quantum Mechanics, D. J. Griffiths, Pearson Prentice Hall, 2nd Ed. 2005.
Diğer Referanslar Quantum Physics, S. Gasiorowicz, John Wiley & Sons, 3
rd Ed. 2003.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024