Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 368E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Matematiksel modelleme
İngilizce Mathematical Modeling
Dersin Kodu
MAT 368E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ersin Özuğurlu
Dersin Amaçları 1. Matemetiksel modellemenin temel kavramları ve yaklaşımlarını öğretmek.
2. Mühendislik, endustri ve yaşamın problemlerinden birkaçını ele alarak, bir matematik problemi olarak incelemeyi ve çözümlemeyi öğretmek.
3. Model sonuçlarının yorumlanmasını ve modelde iyileştirmelerin nasıl yapılacağını öğretmek.
Dersin Tanımı İlkeler, ölçek ve Boyut analizi, Mekanik titreşimler; lineer salınıcı ve lineer olmayan sarkaç. Nüfus artış modelleri; tek türün ayrık modeli, avcı-av modelleri; Lotka-Volterra denklemleri. Trafik akışı modelleri; trafik akımı, yoğunluğu ve korunum yasaları, hız yoğunluk ilişkisi ve yoğunluk dalgaları. Matematiksel epidemiyoloji; Kermack-McKendirck SIR modeli, demografik yapıyı içeren SIR modeli, SIR modelinin karalılık analizi. Hava kalitesinin modellenmesi; adveksiyon denklemi, adveksiyon difüzyon denklemi, çözümler ve kararlılık analizi. Tümör büyümesinin matematiksel modellenmesi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024