Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 413E - Bilgisayar Destekli Sembolik Hesap I
 

MAT 413E - Bilgisayar Destekli Sembolik Hesap I

Dersin Amaçları

Sembolik hesap yazılımlarının kullanımının ve bu yazılımların temel analiz ve lineer cebir problemlerine uygulanmasının öğretilmesidir.

Dersin Tanımı

Matlab, MuPad, Mathematica, Maple gibi sembolik hesap programlarının tanıtımı. Sembolik programlama dillerinde temel gramer ve sentaks. Sembollere değer atama, Listeler, Fonksiyon tanımlama, Fonksiyon ve verilerin grafiklerini çizme. Sembolik hesaplamalar. Çevrimler ve koşullu ifadeler. Sembolik hesap kullanarak kök bulma. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Özdeğer özvektör hesabı (büyük sistemlerde). Taylor serileri. En küçük kareler yöntemi.

Koordinatörleri
Burcu Tunga
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023