Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 413E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgisayar Destekli Sembolik Hesap I
İngilizce Computer Aided Symbolic Calc I
Dersin Kodu
MAT 413E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Burcu Tunga
Dersin Amaçları Sembolik hesap yazılımlarının kullanımının ve bu yazılımların temel analiz ve lineer cebir problemlerine uygulanmasının öğretilmesidir.
Dersin Tanımı Matlab, MuPad, Mathematica, Maple gibi sembolik hesap programlarının tanıtımı. Sembolik programlama dillerinde temel gramer ve sentaks. Sembollere değer atama, Listeler, Fonksiyon tanımlama, Fonksiyon ve verilerin grafiklerini çizme. Sembolik hesaplamalar. Çevrimler ve koşullu ifadeler. Sembolik hesap kullanarak kök bulma. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Özdeğer özvektör hesabı (büyük sistemlerde). Taylor serileri. En küçük kareler yöntemi.
Dersin Çıktıları 1. En az iki sembolik programlama yazılımını kullanmayı bilir.
2. Bu programları kullanarak veri ve fonksiyonların grafiklerini çizebilir.
3. Sembolik hesaplamalar yapabilir, özel fonksiyonları kullanabilir.
4. Çevrimler, koşullu nifadeler içeren programlar yazabilir, kurallar tanımlayabilir.
5. Sembolik ve nümerik metodlar kullanarak seri açılım yapma, kök bulma gibi temel analiz problemlerini çözebilir.
6. Sembolik ve nümerik metodlar kullanarak en küçük kareler yöntemi vb. Temel lineer cebir problemlerini çözebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024