Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 217 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ITB 217 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Arif Çağlar
Dersin Amaçları Öğrencinin meslek, mühendislik, ahlâk ve etik kavramlarını derinliğine düşünüp günümüzün somut sorunlarıyla birlikte eleştirel olarak tartışabilme yetisini geliştirmek. Mühendislik mesleğini tanımını günümüzün iş yaşamı içindeki biçimiyle, özellikle meslek ve mühendislik tanımlarını somut örnekleriyle eleştirel olarak tartışabilmek. İş ve çalışma yaşamında karşılaşabilinecek etik sorunları önceden düşünmüş olmak ve bu sorunları etik ilkeler açısından tartışabilme yetisi kazanmak. Etik konusundaki klasik bazı tezleri mühendislik mesleğinin somut sorunlarıyla birlikte düşünüp çözümleyebilmeyi öğrenmek.
Dersin Tanımı Toplumsal gelişmenin temelini oluşturan üretim güçlerini geliştirici meslekleriyle mühendisler aynı zamanda diğer tüm mesleklerde olduğu gibi iş sürecine ait karar ve davranışlarının doğruluğu sorusuyla da karşı karşıyadır. Bu soru ahlâk kurallarının temel ilkelerini belirleyen etik sorunlarla kişinin mesleği, toplumsal ve özel dünyası içinde belirlenişinin sonuçlarıyla olduğu kadar kişinin özgürlüğü ve dolayısıyla ödev ve sorumluluklarıyla da ilgilidir. Piyasada emeğini satan mühendis mesleğinin icrasında üretim sürecinin en güçlü taşıyıcısı olurken piyasa ekonomisi içinde örgütlenen iş ve çalışma koşullarını da gözetmek zorundadır. Bu iki güçlü temel mühendisin hem çalışma hem de özel yaşamını etkilemekte, aldığı kararlarda kimi zaman onu bir ikilem ve hatta çelişki ve çatışma içine sürükleyebilmektedir. Bu derste özellikle 20. yy.'ın ikinci yarısında değişen çalışma ve iş koşulları açısından konunun gündeme getirdiği yeni boyutlar Max Weber, Joseph R. des Jardins, Richard Sennett ve diğerlerinin metinlerinden örneklerle tartışılacaktır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023