Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 262E - Atom ve Molekül Yapısına Giriş
 

KIM 262E - Atom ve Molekül Yapısına Giriş

Dersin Amaçları

1. Başlangıç seviyesinde kuantum mekaniğin fiziksel ve matematiksel temellerinin oluşturulması
2.Kimyasal problemlere kuantum mekanik yöntemler kullanılarak nasıl yaklaşıldığının öğretilmesi
3. Atomik ve moleküler elektronik yapı ile bunların spektroskopiyle olan ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olan yöntemlerin öğretilmesi

Dersin Tanımı

Dersi takip etmek için gerekli matematik alt yapının gözden geçirilmesi ( Operatörler, Kompleks sayılar, diferansiyel denklemler, Schrödinger denklemi ve basit bir model sistem için ( kutudaki parçacık problemi) çözümleri, Enerjinin kuantizasyonu, İki atomlu moleküllerdeki çekirdek hareketlerinin ( titreşim, dönme) matematiksel modellerle ( harmonik sarkaç, katı döneç) incelenmesi, moleküler özelliklerin ( bağ kuvveti, bağ uzunluğu) IR ve mikrodalga frekansları ile ilişkileri, Hidrojen atomu için elektronik Schrödinger denkleminin çözümlerinden elde edilen sonuçların tartışılması, Orbital kavramı, Hidrojenimsi ( tek elektronlu atomik) sistemlerin incelenmesi, Çok elektronlu atomlar, Born-Oppenheimer yaklaştırması, Helyum atomu, Varyasyon prensibi, Diatomik moleküllerin elektronik yapıları

Koordinatörleri
Nurcan Tüzün
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024