Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 262E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Kuantum mekaniğine giriş, temel kavramlar
Kara cisim ışıması, Planck hipotezi ve enerjinin kuantizasyonu
Bohr atom modeli, atomik spektrum, dalga-parçacık ikiliği, foton, fotoelektrik etki, Heisenberg Belirsizlik Prensibi, Parçacıkların dalga karakteri, de Broglie dalga boyu, dalga fonksiyonu, kuantum mekanik operatörler, Schrödinger dalga denklemi ( zamana bağımlı, zamandan bağımsız), olasılık yoğunluk
2 Kompleks fonksiyonlar, Diferansiyel denklemler
Kuantum Theory: Teknikler ve Uygulamaları
Ötelenme Hareketi: Kutudaki Parçacık Modeli ( Tek boyutta incelenmesi)
3 Kutudaki Parçacık Modeli ( İki ve üç boyutta incelenmesi), Dalga fonksiyonunun normalizasyonu, Enerjinin dejenerasyonu, Tünelleme
4 Titreşim Hareketi: Harmonic sarkaç Modeli, Klasik mekanik yöntemlerle incelenmesi, Problemin kuantum mekanik yöntemlerle incelenmesi, Titreşim dalga fonksiyonları ve Hermite polinomları, Özellikleri, Virial teorem, IR frekanslarının bulunması
5 Dönme Hareketi: İki boyutta ve üç boyutta incelenmesi, Açısal momentum ve kuantizasyonu, Katı döneç modeli ve çözümlerinin incelenmesi, İki atomlu moleküllerdeki bağ uzunluğunun mikro dalga frekanslarından bulunması
6 İki atomlu moleküllerin titreşim spektrumlarının incelenmesi
7 1. Ara Sınav
8 Atom Yapısı ve Atomik Spektrumların incelenmesi
Electronik yapı, Hydrogen atomu ve kuantum mekanik olarak elektronik Schrödinger denkleminin çözülerek orbitallerin ve elektronik enerji seviyelerinin bulunması, orbital kavramı, kuantum sayıları
9 Radyal dağılım fonksiyonları ve anlamları
H-tipi tek elektronlu sistemlerin (iyonların) elektronik yapılarının incelenmesi, enerji seviyeleri arasındaki geçişler ve geçiş kuralları
10 Çok elektronlu atomların elektronik yapılarının incelenmesi, Helyum atomu,
Pauli prensibi, etkin çekirdek yükü, elektronik konfigürasyon, Hund kuralı, spin kavramı, manyetik özellikler ve Zeeman etkisi
11 Moleküllerin elektronik yapıları
Born-Oppenheimer Yaklaştırması, Valans Bağ teorisi
Moleküler Orbital Teori, Hidrogen molekül iyonu ve hidrojen molekülü ile uygulamalar
12 İki atomlu moleküllerin elektronik yapıları
13 Varyasyon Prensibi, Schrödinger denkleminin yaklaşık olarak çözülmesi
14 Hückel Moleküler Orbital Teorisi ve konjuge organik moleküllerdeki uygulamaları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023