Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 456 - Atom ve Molekül Fiziği I
 

FIZ 456 - Atom ve Molekül Fiziği I

Dersin Amaçları

1 - Hidrojen atomundan çok elektronlu atomlara kadar atomların enerji seviyelerini, dejenereliklerini, spin ve yörünge momentumlarını, momentum çiftleşmelerini, spektrumlarını doğrudan veya yaklaşım altında hesaplamak
2 - Molekülleri oluşturan bağların yapılarını ve spektrumlarını incelemek

Dersin Tanımı

Rutherford modeli, atom spektrumu, Bohr modeli, enerji seviyeleri, Sommerfeld modeli. Bir elektronlu atomlar için; zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, öz fonksiyonlar, öz değerler, kuantum sayıları, olasılık yoğunlukları ve dejenerelik, yörüngesel açısal momentum. Yörüngesel manyetik dipol moment Stern-Gerlach deneyi ve elektronun spini, spin yörünge etkileşmesi, toplam açısal momentum, spin yörünge etkileşme enerjisi ve hidrojen enerji seviyeleri, geçiş oranları ve seçim kuralları. Çok elektronlu atomlarda; özdeş parçacıklar, dışarlama ilkesi, değişim kuvvetleri ve helyum atomu, Hartree teorisi, çok elektronlu atomların temel seviyeleri ve periyodik cetvel, alkali atomlar, optik aktif elektronlara sahip atomlar, LS çiftleşmesi, karbon atomunun enerji seviyeleri, Zeeman etkisi. Moleküllerin; iyonik bağları, kovalent bağları, molekül spektrumu, dönme spektrumu, titreşim dönme spektrumu, elektronik spektrumu.

Koordinatörleri
Esra Alveroğlu Durucu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024