Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 456 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Atom ve Molekül Fiziği I
İngilizce Atomic & Molecular Physics
Dersin Kodu
FIZ 456 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Esra Alveroğlu Durucu
Dersin Amaçları 1 - Hidrojen atomundan çok elektronlu atomlara kadar atomların enerji seviyelerini, dejenereliklerini, spin ve yörünge momentumlarını, momentum çiftleşmelerini, spektrumlarını doğrudan veya yaklaşım altında hesaplamak
2 - Molekülleri oluşturan bağların yapılarını ve spektrumlarını incelemek
Dersin Tanımı Rutherford modeli, atom spektrumu, Bohr modeli, enerji seviyeleri, Sommerfeld modeli. Bir elektronlu atomlar için; zamandan bağımsız Schrödinger denklemi, öz fonksiyonlar, öz değerler, kuantum sayıları, olasılık yoğunlukları ve dejenerelik, yörüngesel açısal momentum. Yörüngesel manyetik dipol moment Stern-Gerlach deneyi ve elektronun spini, spin yörünge etkileşmesi, toplam açısal momentum, spin yörünge etkileşme enerjisi ve hidrojen enerji seviyeleri, geçiş oranları ve seçim kuralları. Çok elektronlu atomlarda; özdeş parçacıklar, dışarlama ilkesi, değişim kuvvetleri ve helyum atomu, Hartree teorisi, çok elektronlu atomların temel seviyeleri ve periyodik cetvel, alkali atomlar, optik aktif elektronlara sahip atomlar, LS çiftleşmesi, karbon atomunun enerji seviyeleri, Zeeman etkisi. Moleküllerin; iyonik bağları, kovalent bağları, molekül spektrumu, dönme spektrumu, titreşim dönme spektrumu, elektronik spektrumu.
Dersin Çıktıları 1 - Bohr ve Sommerfeld Atom Modellerini
2 - Bir elektronlu atomların özelliklerini kuantum kuramıyla hesaplamayı
3 - Manyetik dipol momentini elektronların ve geçiş olasılıklarını hesaplamayı,
4 - Çok elektronlu atomların özelliklerini Hartree yaklaşımını kullanarak çözmeyi, alkali atomların özelliklerini
5 - Moleküllerin yaptığı bağları ve spektrumlarını öğrenirler
Önkoşullar FIZ 252 MIN DD
veya FIZ 252E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023