Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 322E - Algebra
 

MAT 322E - Algebra

Dersin Amaçları

1- Grup ve grup teorisinin öğretilmesi.
2- Halka ve halka teorisinin öğretilmesi.
3- Halka ve cisim arasındaki bağıntıların gösterilmesidir.

Dersin Tanımı

Giriş; tam sayılarda aritmetik, denklik bağıntısı, fonksiyonlar.
Gruplar; grup aksiyomları, alt grup, normal alt grup, Lagrange teoremi, homomorfizmalar,
Cayley teoremi, permütasyon grupları, eşlenik sınıfları, grubun sınıf denklemi, değişmeli
grupların yapısı.
Halkalar; halka ve idealler, polinom halkaları, bölüm halkaları, homomorfizmalar, kesir cismi,
tektürlü asal çarpanlara ayrılabilme, temel ideal bölgesi, Euclid bölgesi, asal ve maksimal
idealler, polinom halkalarında asal çarpanlara ayrılış.

Koordinatörleri
Ergün Yaraneri
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024