Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 322E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Algebra
İngilizce Algebra
Dersin Kodu
MAT 322E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ergün Yaraneri
Dersin Amaçları 1- Grup ve grup teorisinin öğretilmesi.
2- Halka ve halka teorisinin öğretilmesi.
3- Halka ve cisim arasındaki bağıntıların gösterilmesidir.
Dersin Tanımı Giriş; tam sayılarda aritmetik, denklik bağıntısı, fonksiyonlar.
Gruplar; grup aksiyomları, alt grup, normal alt grup, Lagrange teoremi, homomorfizmalar,
Cayley teoremi, permütasyon grupları, eşlenik sınıfları, grubun sınıf denklemi, değişmeli
grupların yapısı.
Halkalar; halka ve idealler, polinom halkaları, bölüm halkaları, homomorfizmalar, kesir cismi,
tektürlü asal çarpanlara ayrılabilme, temel ideal bölgesi, Euclid bölgesi, asal ve maksimal
idealler, polinom halkalarında asal çarpanlara ayrılış.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı John B. Fraleigh, "A First Course in Abstract Algebra", Addison - Wesley Publishing Comp.
1982
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024