Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Olasılık ve İstatistik
İngilizce Probabilty and Statistics
Dersin Kodu
MAT 271 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ertuğrul Başar
Dersin Amaçları 1 - Sayma kavramını sunmak
2 - Olasılık kavramını sunmak
3 - Olasılık kavramının temel elemanlarını sunmak
4 - Olasılığın istatistikte bir araç olarak nasıl kullanıldığından öğrenciyi haberdar etmek
Dersin Tanımı Bu ders, 2. yarıyıl Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencileri için olasılık ve istatistiğe giriş dersi olup olasılığın temel kavramları üzerinde durulacaktır. Bu derste EHMB alanında birçok problemin çözümünde ihtiyaç duyulan olasılık yöntemleri ele alınacaktır. Dersin ana tabanını Olasılık Teorisi oluşturmakta olup İstatistik alanında temel kavramlar sunulacaktır. Ayrıca bu derste MATLAB uygulamaları da yapılacaktır. Tüm uygulamalar ders içerisinde yapılacaktır.
Dersin Çıktıları 1 - Sayma teknikleri hakkında bilgi sahibi olacak
2 - Bilimsel açıdan olasılığın ne olduğunu kavrayacak
3 - Olasılığın temel elemanları ile kaşılaşacak ve bunları kullanmayı öğrenecek
4 - İstatistiğin temel elemanları ile tanışacak
5 - Bir probleme istatistik açısından nasıl bakılacağını öğrenecek
6 - Gerektiğinde istatistiği bir araç olarak kullanabilecek
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar MATLAB yazılımı
http://bidb.itu.edu.tr/hizmetler/yazilim-hizmetleri/lisansli-yazilimlar

Wolfram Online
https://www.wolframalpha.com/
Diğer 1) Ofis Saatleri: Çarşamba,11:30-12:30, Oda: 2411
2) Dersin Yardımcısı: Araş. Gör. Zehra YİĞİT
3) Final Sınavına Girme Koşulları: iki arasınava katılım ve iki arasınavın ortalaması en az 25 olmalı.
Ders Kitabı 1- S. Lipschutz, "Olasılık", Nobel Yayıncılık, 2013.
2- M. Spiegel, J. Schiller, R. A. Srinivasan, "Schaum's Outlines Probability and Statistics", 3rd Ed., McGraw Hill, 2009 (TR mevcut)
3- H. Hsiu, "Schaum's Outlines Theory and Problems of Probability, Random Variables, and Random Processes", McGraw Hill, 1997.
4 - A. Papoulis, S. U. Pillai, Probability, "Random Variables and Stochastic Procecesses", McGraw Hill, 4th Ed. 2002.
Diğer Referanslar 5- C. Cerit, M. Yüksel, "Olasılık Problemleri", Üçüncü Baskı, 2011.
6- M. R. Spitgel, "Schaum's Outline of Theory and Problems of Statistics", 3rd Ed., McGraw Hill, 1999.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024