Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 271 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Dersin Tanıtımı, Olasılık Teorisine Giriş, Sayma Teknikleri (Permütasyon ve Kombinezon)
2 Olasılığa Giriş I: Temel Kavramlar, Olasılığın Aksiyom ve Teoremleri, Koşullu Olasılık
3 Olasılığa Giriş II: Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi, Bağımsızlık Kavramı
4 Raslantı Değişkenleri I: Olasılık Dağılım Fonksiyonu (cdf) ve Özellikleri, Olasılık Kütle/Yoğunluk Fonksiyonları (PMF ve PDF) ve Özellikleri
5 Raslantı Değişkenleri II: Koşullu Dağılım ve Yoğunluk Fonksiyonları, Bir Raslantı Değişkinin Fonksiyonu
6 Arasınav I
7 Dağılım Parametreleri (Beklenen Değer, Momentler, Moment Üreten Fonksiyon)
8 Dağılım Örnekleri I: Ayrık Dağılımlar (Düzgün, Bernoulli, Binom, Poisson,Geometri, Pascal Dağılımları)
9 Dağılım Örnekleri II: Sürekli Dağılımlar (Düzgün, Üstel, Gauss, Gamma, Ki-Kare, Lognormal, Rayleigh, Laplace Dağılımları)
10 Çeşitli Olasılık Teoremleri: Chebyshev Eşitsizliği, Büyük Sayılar Yasası, Merkezi Limit Teoremi
11 Çok Boyutlu Raslantı Değişkenleri I: İki Boyutlu Raslantı Değişkenleri, Ortak Olasılık Dağılım Fonksiyonu ve Özellikleri, Ortak Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu ve Özellikleri
12 Çok Boyutlu Raslantı Değişkenleri II: Koşullu Olasılık Dağılım ve Yoğunluk Fonksiyonları, Dağılım Parametleri, Çok Boyutlu Dağılım
13 Arasınav II
14 İstatistik: İstatistiğin Tanımı, Frekans Dağılımı, Frekans Histogramı, Veri Tanımlamada Sayısal Yöntemler, Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi, Estimatör Kavramı ve Özellikleri, En Büyük Olabilirlik Estimatörü
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024