Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 232 - Adi Diferansiyel Denklemler
 

MAT 232 - Adi Diferansiyel Denklemler

Dersin Amaçları

1.Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel
kavramları tanıtmak.
2.Çeşitli tipte diferansiyel denklem çözüm teknikleri öğretmek.
3.Matematik bilgisini temel bilim ve mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması,Birinci Mertebe Denklemler: Lineer Denklemler, Ayrılabilir Denklemler,
Değişken Değişimi ve İntegrasyon Çarpanı , Varlık ve Teklik Teoremleri, Uygulamalar. İkinci Mertebeden Lineer
Denklemler: Sabit Katsayılı Denklemler, Homojen Denklemler , Mertebe İndirgeme Metodu,Homojen Olmayan
Denklemler, Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Metodu, Yüksek Mertebe Lineer Denklemler, EulerCauchy
Denklemi, Kuvvet Seri Yöntemi, Adi ve Düzgün-tekil Noktalar civarında Seri Çözümü,Laplace Dönüşümleri,
Temel Tanım ve teoremler, Başlangıç-Değer Problemlerinin Çözümü, Konvolüsyon, Delta Fonksiyonu, Transfer
Fonksiyon, Lineer Denklem Sistemleri, Temel teoremler, Homojen ve Homojen olmayan denklem sistemlerinin
çözümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler

Koordinatörleri
Semra Ahmetolan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023