Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Adi Diferansiyel Denklemler
İngilizce Differential Equations
Dersin Kodu
MAT 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Semra Ahmetolan
Dersin Amaçları 1.Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel
kavramları tanıtmak.
2.Çeşitli tipte diferansiyel denklem çözüm teknikleri öğretmek.
3.Matematik bilgisini temel bilim ve mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması,Birinci Mertebe Denklemler: Lineer Denklemler, Ayrılabilir Denklemler,
Değişken Değişimi ve İntegrasyon Çarpanı , Varlık ve Teklik Teoremleri, Uygulamalar. İkinci Mertebeden Lineer
Denklemler: Sabit Katsayılı Denklemler, Homojen Denklemler , Mertebe İndirgeme Metodu,Homojen Olmayan
Denklemler, Belirsiz Katsayılar Metodu, Parametrelerin Değişimi Metodu, Yüksek Mertebe Lineer Denklemler, EulerCauchy
Denklemi, Kuvvet Seri Yöntemi, Adi ve Düzgün-tekil Noktalar civarında Seri Çözümü,Laplace Dönüşümleri,
Temel Tanım ve teoremler, Başlangıç-Değer Problemlerinin Çözümü, Konvolüsyon, Delta Fonksiyonu, Transfer
Fonksiyon, Lineer Denklem Sistemleri, Temel teoremler, Homojen ve Homojen olmayan denklem sistemlerinin
çözümleri, Laplace Dönüşümü ile Çözümler
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I. Diferansiyel denklemleri belli özelliklerine göre sınıflandırabilme,
II. Birinci mertebeden lineer ve belirli tipte lineer olmayan diferansiyel denklemleri çözme ve
çözümleri yorumlayabilme
III. Birinci mertebe denklem çözümleri için varlık ve teklik koşullarını anlayabilme,
IV. İkinci ve daha yüksek mertebeden lineer denklemlerin çözümlerini bulabilme ve verilen başlangıç değer
problemlerinin çözümlerini elde edebilme,
V. İkinci mertebeden lineer denklemler için adi ve düzgün tekil noktalar civarında seri çözümleri
bulabilme,
VI. Laplace dönüşümü kullanarak başlangıç değer problemleri çözebilme
VII. Sabit Katsayılı lineer diferansiyel denklem sistemlerini çözebilme
becerilerini kazanacaktır
Önkoşullar MAT112 MIN DD /MAT112E MIN DD /MAT102 MIN DD / MAT102E MIN DD/ MAT104 MIN DD /
MAT104E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, William E. Boyce, Richard
C.DiPrima, John Wiley & Sons, Inc.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024