Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 205E - Organik Kimya
 

KIM 205E - Organik Kimya

Dersin Amaçları

1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak
5.Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı
öğretmek ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamak.

Dersin Tanımı

Kimyasal Bağlar, Karbon Atomu, Hibrit Orbitalleri, Alifatik Hidrokarbon (Alkanlar, Siklo alkanlar), Alkenler, Alkinler, Halojenli Bileşikler, Alkoller, Dioller,
Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit, Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri,
Aminler, Karbonhidratlar, Yağlar, Amino asitler, Proteinler ve polimerler

Koordinatörleri
Nesrin Köken
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024