Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 205E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya
İngilizce Organic Chemistry
Dersin Kodu
KIM 205E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nesrin Köken
Dersin Amaçları 1.Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek
2.Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3.Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek
4.Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak
5.Öğrencilere, organik kimya problemlerine farklı açı ve boyuttan bakmayı
öğretmek ve mühendislik eğitimi için önemini anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Kimyasal Bağlar, Karbon Atomu, Hibrit Orbitalleri, Alifatik Hidrokarbon (Alkanlar, Siklo alkanlar), Alkenler, Alkinler, Halojenli Bileşikler, Alkoller, Dioller,
Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehit, Ketonlar, Karboksilli Asitler ve Türevleri,
Aminler, Karbonhidratlar, Yağlar, Amino asitler, Proteinler ve polimerler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğrenip, yorum ve
Outcomes) uygulama yapabilme
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek ve yorum yapabilme
3. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirip,sorunu çözebilme
4. Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlama,
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik
kimyanın mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak.
6. Teorik organik bilgiyi laboratuvarda ve endüstriyel olarak uygulayıp üretmek
7. Laboratuvar ölçeğindeki reaksiyonu fabrika ölçeğinde üretebilmek
Student, who passed the course satisfactorily can:
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı T.W.Graham Solomons and Craigh B. Fryhle, 2004, Organic Chemistry, John Wiley
and
Sons, ISBN:0-471-41799-.
Paula Yurkanis Bruice, 2001, Organic Chemistry, Prentice-Hall, Inc. Pearson
Education, ISBN:0-13-017858-.
Diğer Referanslar L.G.Wade Jr., 2003, Organic Chemistry, Prentice-Hall, Inc. Pearson
Education, ISBN:0-13-033832-.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023