Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 231 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya I
İngilizce Organic Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 231 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Oya Atıcı
Dersin Amaçları Organik kimyayı öğretmek ve geliştirmek
Dersin Tanımı Organik bileşiklerin yapıları ve bağlar, kovalent bağlar ve kimyasal reaktivite, asitler ve bazlar, alkanler ve sikloalkanler, stereokimya, nükleofilik yer değiştirme ve eliminasyon reaksiyonları, alkenler, polienler, alkinler, ultraviyole, Infrared ve nükleer magnetik rezonans spektroskopilerine giriş, alkoller ve eterler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. organik bileşiklerdeki kimyasal bağları ve fonksiyonel grupları öğreneceklerdir,
II. kimyasal reaktivitenin prensiplerini öğreneceklerdir,
III. asit/baz ve nükleofillik/elektrofillik kavramlarını öğreneceklerdir,
IV. doymuş hidrokarbonları öğreneceklerdir,
V. yapısal ve stereokimyasal (hem konformasyonel hemde konfigürasyonal) izomeri öğreneceklerdir,
VI. nükleofilik sübstitüsyon ve eliminasyon reaksiyonlarının nasıl oluştuğunu anlayacaklardır,
VII. alken ve alkinleri öğreneceklerdir,
VIII. organik bileşiklerin spektroskopik analizleri hakkında genel bilgiye sahip olacaklardır,
IX. alkol ve eterleri öğreneceklerdir.
Önkoşullar KIM 111 MIN DD veya KIM 111E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Organic Chemistry, Structure and Reactivity, Seyhan Eğe, 4th ed., Houghton Mifflin Com. NY (1999).
2. Organic Chemistry, Paula Y. Bruice, 5th edition, Prentice Hall. NJ (2007).
Diğer Referanslar 1. Organic Chemistry, F. Carey, 5th Ed, Mc Graw Hill, NY, 2003
2. Organic Chemistry, Solomons and Fryhle, 9th ed. Wiley NJ (2008)
3. Introduction to Organic chemistry, Brown and College, 3rd Ed, Wiley, NJ(2005)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020