Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 231 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Organik Kimyanın ve Organik bileşiklerin yapı formüllerinin Tanıtımı, iyonik ve kovalent bağlanma, Lewis Yapıları, Bağlanma, Rezonans, Moleküller arasında nonbonding etkileşimler.
2 Kovalent moleküllerin şekli ve, Atomik, Moleküler ve Hibrit orbitalleri (tanıtımı). Kovalent Bağ Uzunluğu ve Kuvveti, Kimyasal reaktifliğe bağın etkisi
3 Organik Kimyada Asitlik, Bazlık,
4 Nükleofillik, Elektrofillik, Organik Kimyada Reaksiyonların Oluşumu
5 Alkanlar ve Sikloalkanların adlandırma, bağ çizgi yapısı ve yapısal izomeri
6 Alkanlarda konformasyonel analiz
7 Konstitüsyonel stereokimya
8 Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Reaksiyonları ve ARASINAV 1
9 Alkenler; yapı ve izomeri, adlandırma, relatif kararlılık, elektrofilik katılması, karbokatyonun yeniden düzenlenmesi
10 Alkenlere hidrojen katılması,değişik ortamlarda halojen katılması, oksidasyon
11 Polienler (izole, konjuge, kumule çoklu bağ, 1,3-butadien, konjuge sisteme elektrofilik katılma, 1,4-siklik katılma) ve Alkinler
12 Spektral Analiz (Ultraviyole-görünür, İnfrared ve Nükleer Magnetik Rezonans)
13 Alkol ve eterler
14 Alkol ve eterler ve ARASINAV 2
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020