Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202E - Fizksel Kimya
 

KIM 202E - Fizksel Kimya

Dersin Amaçları

Fiziksel Kimya’nın temel kavramları, gazların kinetik teorisi, termodinamiğin 1.prensibi, ideal gaz proseslerinde 1. prensibin uygulanması, termodinamiğin 2. prensibi, tersinir ve tersinmez proseslerde entropy değişimleri, 3. prensip, Gibbs ve Maxwell denklemleri, iç enerji, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmoltz serbest enerjilerinin hesaplanması, kimyasal potansiyel, faz diyagramları, çözeltiler, koligatif özellikler, reaksiyon kinetiği, reaksiyon tipleri, hız yasasının integrasyonu, reaksiyon mekanizması, hız sabitinin sıcaklığa bağımlılığı, hız teorileri, ve katalitik reaksiyonlar.

Dersin Tanımı

Gazlar (ideal ve gerçek gazlar), moleküler hız dağılımı, ortalama hız, çarpışmalar, ortalama serbest yol, iş, ısı, enerji, termodinamik verim, entropy, mutlak sıfır,
Gibbs ve Helmoltz serbest enerjileri, faz dengeleri, fazlar kuralı, Clasius-Clapeyron denklemi, buhar basıncı, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi, osmotic basınç, hız yasası, katalizörler.

Koordinatörleri
Nermin Orakdöğen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024